برگزاری نهمین جشنواره ملی  دوسالانه رسانه های بخش کشاورزی (شهید آوینی)
۱۳۹۶/۱۲/۱۹

برگزاری نهمین جشنواره ملی دوسالانه رسانه های بخش کشاورزی (شهید آوینی)

نهمین جشنواره ملی  دوسالانه رسانه های بخش کشاورزی (شهید آوینی) با حضور معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، مدیر ان هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استانها و روسای ادارات رسانه های ترویجی استانها و جمعی از هنرمندان آثار رسانه ای روز 15 اسفند ماه در محل هتل خورشید تابان مشهد برگزار شد.
در آغاز برگزاری این جشنواره مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ضمن خوش آمد به حاضرین اظهار داشت: از آقای دکتر خاوازی معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و کلیه همکارانشان که چند ماه است  برای برگزاری این جشنواره تلاش می کنند تشکر می کنم .
محمد رضا قدسی افزود: همچنین تشکر و یژه ای از ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دارم که در همه عرصه ها حامی ویار مدیریت ترویج و همکاران این مجموعه در سطح استان بودند.
 دبیرنهمین جشنواره ملی  دوسالانه رسانه های بخش کشاورزی (شهید آوینی) نیز در این مراسم گفت :رسالت این جشنواره بهره گیری از رسانه های ترویجی برای   انتقال دانش تولید شده توسط 2 هزار و 500 محقق کشاورزی به 4 میلیون بهره بردار در جهت تولید بیشتر و با کیفیت است.
دکتر سر افرازی افزود : ماتوجه به این رسالت در دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی چند گام اساسی برداشته ایم که یکی از آنها راه اندازی تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی است که در آن 2 هزارو 400 اثر علمی برای استفاد ه رایگان بهره برداران ، مروجان و ذینفعان موجود است.
وی ادامه داد:از اقدامات دیگر حضور  تعداد 60ژوهشگر مروج می باشد که امر تولید محتوا را به عهده دارند که این محتوی از طریق همین رسانه ها در اختیار بهره برداران قرار می گیردو ماقصد داریم تعداد 40 نفر دیگر در سال آینده به این گروه اضافه کنیم .
وی گفت: راه اندازی سامانه مدیریت دانش یکی دیگر از این موارد  است که فضای بسیار مساعدی را برای تبادل اطلاعات بین کشاورزان ، محقققان و مدیران ایجاد می کند که فاز اول آن تمام شده ودر سال آینده فازهای دوم و سوم آن  راه اندازی می شود.
دبیرنهمین جشنواره ملی  دوسالانه رسانه های بخش کشاورزی (شهید آوینی)  از تولید 100 اپلیکیشن کشاورزی برای نخستین بار خبر داد که تاپایان سال بهره برداری خواهند شد و برای استفاده بهتر بهره برداران  رایزنی شده تا تعرفه های تلفن همراه و اینترنت در روستاها کمتر باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در طی چند سال اخیر کشاورزی ایران در مسیر توسعه خوبی قرار گرفته ورویکرد دولت  به بخش کشاورزی قابل  توجه و تقدیر است.
مجتبی مزروعی افزود: برای توسعه بخش کشاورزی  ابتدا به دانش و اطلاعات بعدا منابع آب و خاک و اقلیم و نهایتا به امکانات و ابزارو سرمایه نیاز است .
وی ادامه داد:آنچه باعث می شود از منابع بهتر بهره بگیریم در درجه اول دانش است و امروزه انتفال یافته ها و دانش به طرق مختلف و موثر مهمترین سهم را در توسعه بخش کشاورزی دارد و سرمایه وقتی اثر گذار است  و منجر به رشد وتکامل و توسعه می شود  که که قطعاپشتوانه علمی داشته باشد.
وی بیان کرد:  فرهیختگان و دانشمندان باید بتوانند به بهترین وجه یافته هایشان را به قشر استفاده کننده منتقل کنند و انتقال یافته ها باید هنرمندانه باشد که بیشترین اثر را داشته باشد.                                           
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت : هدف از برگزاری این جشنواره اینست که با بهترین روشها و شیوه های هنری بتوانیم با یک بیان و یایک گزارش آنچه را که مورد نظر است به مخاطب منتقل کنیم.
مجتبی مزروعی اظهار داشت: انتقال  اطلاعات و دانش با شیوه ها و تکنولوژی روزیکی از مهمترین ابزارهایی است که دنیا از آن بهره می گیرد. و ماباید ببینیم چه شیوه ای را انتخاب کنیم که بهترین ارتباط را با تولید کنندگان و مخاطبانمانمان داشته باشیم  واین هنر قطعا به عزیزان حاضر در جلسه برمیگردد


منبع : سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
تعداد بازدیدها : ۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

دریافت تصاویر خبر